Klub partnerski Arki Gdynia

Turek

Szkoła Podstawowa w Turku
 


62-700 Turek

Prosimy o przelew środków na konto bankowe: 1231 1232 2222 0000 2222 5555

Przypominamy o obowiązku opłaty za bieżący miesiąc nauki dla dziecka. Pieniądze może przelewać do 10 dnia każdego miesiąca !