Klub partnerski Arki Gdynia

Aby zapisać się do szkółki należy wypełnić formularz dostępny do pobrania poniżej.

POBIERZ

Prosimy o przelew środków na konto bankowe: 1231 1232 2222 0000 2222 5555

Przypominamy o obowiązku opłaty za bieżący miesiąc nauki dla dziecka. Pieniądze może przelewać do 10 dnia każdego miesiąca !